Ambasade u Srbiji

Ambasade u Srbiji

AMBASADA REPUBLIKE ALBANIJE

Kneza Miloša 56
11000 Beograd
Tel. 011/646-864; 011/645-595
Fax: 011/642-941
E-mail: alembassy_Belgrade@hotmail.com
Bulevar mira 25a, 11000 Beograd
Tel: 011/2665439, 011/3066642, 011/3066643
Fax:011/2665439

AMBASADA ALŽIRA

Maglajska 26b
11000 Beograd
Tel. 011/668-211; 011/668-200
Fax: 011/667-060

AMBASADA REPUBLIKE ANGOLE

Vladete Kovačevića 14
11000 Beograd
Tel. 011/26-53-422 ; 011/36-93-270
Fax: 011/26-53-424
E-mail: ambasada.angole@sbb.rs
Sajt: www.angolaembassy.org.rs

AMBASADA REPUBLIKE ARGENTINE

Knez Mihailova 24/IMr.
11000 Beograd
Tel. 011/623-751, 011/623-569
Fax: 011/622-630

AUSTRALIJSKA AMBASADA

Čika Ljubina 13
11000 Beograd
Tel. 011/624-655
Fax: 011/624-029; 011/628-189 (Odeljenje za useljeništvo i vize)
E-mail: austemba@eunet.rs
Tel: 011/330 34 00
Fax: 011/330 34 00

AMBASADA REPUBLIKE AUSTRIJE

Kneza Sime Markovića 2
11000 Beograd
Tel. 011/635-955; 011/635-500
Fax: 011/638-215; 011/635-606-
E-mail: beograd-obblegra@obbelgra.bmaa.gv.at
 
KRALJEVSKA BELGIJSKA AMBASADA

Proleterskih brigada 18
11000 Beograd
Tel. 011/3230-016; 011/3230-017; 011/3230-018
Fax: 011/3244-394; 011/3247-587
E-mail: embassy@belgium.org.rs
AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE

Krunska 9, 11000 Beograd
Tel: 011/329 12 77, 329 19 93, 329 19 95, 329 19 97
Fax: 011/766 507
E-mail: ambasadabih@yubc.net

AMBASADA REPUBLIKE BELORUSIJE

Vojvode Toze 31
11000 Beograd
Tel. 011/415-323

AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL

Proleterskih brigada 14
11000 Beograd
Tel. 011/339-781; 011/339-782; 011/339-783
Fax: 011/3230-653
E-mail: brasbelg@eunet.rs

AMBASADA REPUBLIKE BUGARSKE

Bircaninova 26
11000 Beograd
Tel. 011/646-222; 011/646-243
Fax: 011/641-080
E-mail: bulgamb@eunet.rs

AMBASADA ČEŠKE REPUBLIKE

Bulevar revolucije 22
11000 Beograd
Tel. 011/3230-133, 011/3230-134, 011/3235-318
Fax: 011/3236-448
E-mail: mailto:belgrade@embassy.mzv.cz
Sajt: www.mzv.cz/belgrade

AMBASADA REPUBLIKE ČILE

Cakorska 3
11000 Beograd
Tel. 011/3670-403
Fax: 011/3670-405

AMBASADA DEMOKRATSKE NARODNE REPUBLIKE KOREJE

Dr Milutina Ivkovica 9
11000 Beograd
Tel. 011/668-739
Tel./Fax: 011/668-739

AMBASADA ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT

Andre Nikolića 12
11000 Beograd
Tel. 011/650-585; 011/651-225
Fax: 011/652-036

DELEGACIJA KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICAKablarska 29
11000 Beograd
Tel. 011/648-666
Fax: 011/651-458; 011/647-479

AMBASADA FINSKE

Birčaninova 29 11000 Beograd
Tel. 011/646-322; 011/646-166; 011/646-343; 011/646-378; 011/646-799
Fax: 011/683-365
E-mail: finembas@eunet.rs
Tel: 011/3065400
Fax: 011/3065375

AMBASADA FRANCUSKE REPUBLIKE

Pariska 11
11000 Beograd
Tel. 011/636-555
Fax: 011/636-274
Odeljenje za vize:
Tel. 011/639-959, 011/3023500
Fax: 011/3023510

AMBASADA REPUBLIKE GANE

Ognjena Price 50 11000 Beograd
Tel. 011/4442-401; 011/4442-445
Fax: 011/436-314
Sajt: www.ghanaembelgrade.com

AMBASADA GRčKE REPUBLIKE

Perside Milenković 9
11000 Beograd
Tel. 011/647-284
Fax: 011/621-022
Konzularno odeljenje:
Kralja Milutina 6
Tel. 011/323-2409; 334-15-07
 
Konzularno Odeljenje Niš:
Kej Mike Paligorica 18a
Tel. 018/ 353-599 -
E-mail: office@greekemb.co.rs

AMBASADA REPUBLIKE GVINEJE

Ohridska 4
11000 Beograd
Tel. 011/431-830; 011/451-391
Fax: 011/438-692

HOLANDSKA AMBASADA

Simina 29
Poštanski fah 489
11000 Beograd
Tel. 011/3282-332; 011/3281-147; 011/3281-148; 011/3281-127
Fax: 011/628-986
E-mail: bel@minbuza.nl
 

HRVASKA AMBASADA REPUBLIKE HRVATSKEKneza Miloša 62
 11000 Beograd
 Tel. 011/3610-535
 Fax: 011/3610-032
 Konzularno odeljenje:
 Tel. 011/2351-939, 011/2351-101
 E-mail: croambg@eunet.rs
  INDIJA AMBASADA INDIJEVase Pelagica 30
 11000 Beograd
 Tel. 011/644-641; 011/644-878
 Fax: 0117688-822
  INDONEZIJA AMBASADA REPUBLIKE INDONEZIJEBulevar mira 18
 11000 Beograd
 Tel. 011/662-122
 Fax: 011/665-995
  IRAN AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE IRANProleterskih brigada 9
 11000 Beograd
 Tel. 011/3238-782; 011/3238-785; 011/3242-975
  IRAK AMBASADA REPUBLIKE IRAKVladete Kovačevića 8
 11000 Beograd
 Tel. 011/652-965
 Fax: 011/652-979
  IZRAEL AMBASADA DRŽAVE IZRAELHotel Beograd Intercontinental
 11070 Novi Beograd
 Tel. 011/132-991
 Fax: 011/3113-959
  ITALIJA AMBASADA REPUBLIKE ITALIJEBirčaninova 11
 11000 Beograd
 Tel. 011/659-722; 011/657-692
 Fax: 011/3249-413; 011/658-177
 
 Odeljenje za vize:
 Birčaninova 9
 E-mail: office@italy.org.rs
 Tel: 011/3066100, 011/3066122
 Fax: 011/3249413
  JAPAN AMBASADA JAPANAGenex apartmani
 Vladimira Popovića 6
 11070 Novi Beograd
 Tel. 011/3111-434; 011/3112-264
 Fax: 011/145-690
 E-mail: protocol@jpemb.org.rs
 Tel: 011/3012800
 Fax: 011/3118258
  JORDAN AMBASADA HASEMITSKE KRALJEVINE JORDANKablarska 28
 11000 Beograd
 Tel. 011/651-642; 011/652-236
 Fax: 011/647-233
  KANADA KANADSKA AMBASADAKneza Miloša 75
 11000 Beograd
 Tel. 011/644-666; 011/644-547 (van radnog vremena)
 Fax: 011/641-480
 E-mail: bgrad@dfait-maeci.gc.ca
 Sajt: www.canada.org.rs KOREJA Ambasada Republike KorejeUžička 32
 Tel: 011/3674-225 Fax: 011/3674-229
 E-mail: mail@koreanemb.org.rs
  KINA AMBASADA NARODNE REPUBLIKE KINETrešnjin cvet 3 (Bulevar umetnosti bb)
 11000 Beograd
 Tel. 011/2221-277; 011/2221-648
 Fax: 011/130-983; 011/130-947
  KIPAR AMBASADA REPUBLIKE KIPARDiplomatska kolonija 9
 11000 Beograd
 Tel. 011/663-725; 0111/661-909
 Fax: 011/665-348
  KONGO AMBASADA DEMOKRATSKE REPUBLIKE KONGODiplomatska kolonija 3
 11000 Beograd
 Tel. 011/266-4131
  KUBA AMBASADA REPUBLIKE KUBEVasilija Gaceše 9b
 11000 Beograd
 Tel. 011/653-410
 Tel./Fax: 011/647-858 LIBAN AMBASADA REPUBLIKE LIBANVase Pelagića 38
 11000 Beograd
 Tel. 011/651-290; 011/651-429
 Fax: 011/650-638
  LIBIJA NARODNI BIRO VELIKE SOCIJALISTIČKE NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJEGenerala Ždanova 42
 11000 Beograd
 Tel. 011/644-782;011/657-860; 011/2351-679; 011/657-567; 011/685-974
 Fax: 011/2351-522
  MAĐARSKA AMBASADA REPUBLIKE MAĐARSKEProleterskih brigada 72
 11000 Beograd
 Tel. 01174440-472; 011/4447-479; 011/4447-039
 Fax: 011/4445-708
 Konzularno odeljenje:
 Ivana Milutinovića 74
 Tel./Fax: 4443-739
 
  MAKEDONIJA AMBASADA REPUBLIKE MAKEDONIJEGospodar Jevremova 34
 11000 Beograd
 Tel. 011/633-348
 Tel./Fax: 011/182-287
 E-mail: macemb@eunet.rs
 Tel: 011/3284924
 Fax: 011/3285076
  MAROKO AMBASADA KRALJEVINE MAROKOSanje Živanovića 4
 11000 Beograd
 Tel. 011/651-775; 011/652-033
 Fax: 011/647-296
  MEKSIKO AMBASADA MEKSIKATrg Republike 5/IV
 11000 Beograd
 Tel. 011/638-111; 011/638-822; 011/629-227; 011/632-440
 Fax: 011/629-566
  MIJANMAR AMBASADA UNIJE MIJANMARKneza Miloša 72
 11000 Beograd
 Tel. 011/645-420; 011/645-128
 Fax: 011/2351-802
  NEMAČKA AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKEKneza Miloša 74-76
 11000 Beograd
 Tel. 011/645-755
 Fax: 011/656-989
 
 Odeljenje za vize:
 Birčaninova 19a
 Tel. 011/643-380; 011/642-130; 011/656-452
 Fax: 011/641-780
 E-mail: germemba@tehnicom.net
 Tel: 011/3064300
 Fax: 011/3064303
 
  NIGERIJA AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NIGERIJEGeršiceva 14a
 11000 Beograd
 Tel. 011/413-411; 011/413-329; 011/401-315; 011/419-814
 Fax: 011/401-305
  NORVEŠKA KRALJEVSKA NORVEŠKA AMBASADAKablarska 30
 11000 Beograd
 Tel. 011/651-626; 011/652-552
 Fax: 011/651-754
 E-mail: emb.belgrade@mfa.no
 Užička 43, 11000 Beograd
 Tel: 011/3670404, 011/3670405 011/3670481
 Fax: 011/3690158
  PAKISTAN AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTANBulevar mira 63
 11000 Beograd
 Tel. 011/661-676; 011/667-289
 Fax: 011/660-219
  PALESTINA AMBASADA DRŽAVE PALESTINEMaglajska 14
 11000 Beograd
 Tel. 011/663-497; 011/663-372
 Fax: 011/663-830
  PERU AMBASADA REPUBLIKE PERUVukovarska 3 (Senjak)
 11000 Beograd
 Tel. 011/651-873; 011/652-453
 Fax: 011/651-475
  POLJSKA AMBASADA REPUBLIKE POLJSKEKneza Miloša 38
 11000 Beograd
 Tel. 011/644-866
 Fax: 011/646-275
 E-mail: ambrpfrj@eunet.rs
  PORTUGAL AMBASADA REPUBLIKE PORTUGALKoste Glavinica 23a
 11000 Beograd
 Tel. 011/647-050; 011/652-857
 Fax: 011/652-605
 E-mail: embporbg@yubc.net REPUBLIKA KOREJA AMBASADA REPUBLIKE KOREJEGenex medjunarodni centar (B/24)
 Vladimira Popovića 6
 11070 Novi Beograd
 Tel. 011/3113-531; 011/3113-655; 011/3113-779
 Fax: 011/3113-903
  RUMUNIJA AMBASADA RUMUNIJEKneza Miloša 70
 11000 Beograd
 Tel. 011/646-071
 Fax: 011/646-267
 Konzularno odeljenje:
 Tel. 011/645-685
  RUSKA FEDERACIJA AMBASADA RUSKE FEDERACIJEDeligradska 32
 11000 Beograd
 Tel. 011/657-533; 011/658-251; 011/646-068
 E-mail: ambarusk@eunet.rs SAD AMBASADA SJEDINJENIH AMERIčKIH DRžAVAKneza Miloša 50
 11000 Beograd
 Tel. 011/645-655; 011/645-465; 011/645-999; 011/645-383
 Fax: 011/645-221
  SLOVENIJA Ambasada Republike SlovenijeZmaj Jovina 33a, 11000 Beograd
 Tel: 011/328 44 58
 Fax: 011/625 884
 E-mail: vbg@mzz-dkp.gov.si SIRIJA AMBASADA SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKEMlade Bosne 31
 11000 Beograd
 Tel. 011/430-619; 011/4449-985
 Fax: 011/453-367
  SLOVAČKA REPUBLIKA AMBASADA SLOVAČKE REPUBLIKEBulevar umetnosti 18
 11000 Beograd
 Fax: 134-520
 Konzularno odeljenje:
 Tel. 011/3113-418
 E-mail: skembg@eunet.rs
  ŠPANIJA AMBASADA ŠPANIJEMoravska 5
 11000 Beograd
 Tel. 459-366
 Fax: 4440-614
 E-mail: embajada@sezampro.rs
 Prote mateje 45, 11000 Beograd
 Tel: 011/3440231,
 Fax: 011/3444203
  ŠRI LANKA GENERALNI KONZULAT DEMOKRATSKE SOCIJALISTICKE REPUBLIKE ŠRI LANKESanje Zivanovica 15a
 11000 Beograd
 Tel. 011/648-160; 011/653-409
 Fax: 011/647-060
  ŠVAJCARSKA AMBASADA ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJEBircaninova 27
 11000 Beograd
 Tel. 011/646-899; 011/646-843; 011/646-974
 Fax: 011/657-253
 E-mail: vertretung@bel.rep.admin.ch
 
  ŠVEDSKA AMBASADA ŠVEDSKEPariska 7
 11000 Beograd
 Tel. 011/626-422; 011/628-280; 011/626-466; 011/626-443
 Fax: 011/626-492
 Odeljenje za vize:
 Tel. 011/627-047
 Fax: 011/620-223
 E-mail: ambassaden.belgrad@foreign.ministry.se
  TUNIS AMBASADA TUNISKE REPUBLIKEVase Pelagića 19
 11000 Beograd
 Tel. 011/652-722; 011/652-966
 Fax: 011/647-656
  TURSKA AMBASADA REPUBLIKE TURSKEKunska 1
 11000 Beograd
 Tel. +38111/3332-400
 Fax: 38111/3332-433
  UKRAJINA AMBASADA UKRAJINEJosipa Slavenskog 27
 11000 Beograd
 Tel. / fax: 011/36-71-516
  VELIKA BRITANIJA AMBASADA VELIKE BRITANIJEGenerala Ždanova 46
 11000 Beograd
 Tel. 011/645-055; 0117645-034
 Fax: 011/659-651
 Odeljenje za informacije:
 Fax:011/642-293
 E-mail: ukembbg@eunet.rs ZIMBABVE AMBASADA REPUBLIKE ZIMBABVEDiplomatska kolonija 6
 11000 Beograd
 Tel. 011/660-359; 011/664-731