Air Serbia

Air Serbia specijalne kategorije putnika

Kompanija Air Serbia prevozi i specijalne kategorije putnika, kao što su nepraćena deca ili hendikepirane osobe. U cilju bezbednog prevoza, neophodno je da se na vreme obavesti kako bi bilo vremena da se preduzmu sve mere da putnik bude bezbedno prevezen.

Air Serbia ručni prtljag

Ručni prtljag je onaj prtljag koji unosite sa sobom u putničku kabinu i o kome se sami starate. Ručni prtljag treba da sadrži samo one stvari koje su Vam potrebne za lično korišćenje tokom puta.

Nepraćeno dete na Air Serbia letu

Prema Air Serbia propisima, na njenim letovima unutar Evrope i između Evrope i Bliskog Istoka nepraćenom decom se smatraju ona deca koja su napunila 5 godina i koja još uvek nisu navršila 12 godina života u momentu započinjanja putovanja i sa kojima ne putuje odrasla osoba.

Biznis klasa

Prioritet Air Serbia-e je pružanje visoko kvalitetne usluge putnicima i maksimalne udobnosti tokom putovanja.