Air Serbia doplata za višak prtljaga

Air Serbia doplata za višak prtljaga

Ukoliko se prilikom prijave prtljaga na let utvrdi da posedujete veću količinu prtljaga od dozvoljene, dužni ste da na licu mesta platite naknadu za višak prtljaga i za to dobijete odgovarajuću potvrdu. Naknada se naplaćuje ukoliko Vaš prtljag prelazi dozvoljeni broj komada, odnosno težinu, odnosno ukupne dimenzije. Molim Vas pogledajte Tabelu za naplatu viška prtljaga.

NAPLATE ZA VIŠAK PRTLJAGA

U Evropi i između Evrope i Bliskog Istoka

  Kupovina unapred (do 4 sata pre poletanja) Kupovina na aerodromu (u roku od 4 sata pre poletanja)
        Ostale tarife Sve tarife
do 31 dan unapred 30-8 dana unapred  7 dana - 4 sata unapred 
Dodatna standardna torba2 30 EUR 40 EUR 50 EUR 60 EUR 60 EUR
Dodatna standardna torba2 - promotivne tarife3 40 EUR 50 EUR 60 EUR
Dodatni komad XL prtljaga4 35 EUR 45 EUR 55 EUR 110 EUR 160 EUR
Dodatni komad XL prtljaga4 - promotivne tarife3 45 EUR 55 EUR 65 EUR
Veća težina po komadu prtljaga od dozvoljene, ali ne veća od 32 kg  - 50 EUR
Zbir dimenzija komada prtljaga je veći od 158 cm, ali ne veći od 203 cm - 90 EUR
Zbir dimenzija kofera za muzički instrument je veća od 203 cm, ali ne veća od 330 cm - 110 EUR

VAŽNO

 • 1Economy Blue, Economy Red, Business Silver, sve tarife kupljene pre uvođenja novog koncepta tarifa (osim tarifa za pomorce). 
 • 2Standardna torba je maksimalne težine 23 kg i maksimalnog zbira dimenzija 158 cm
 • 3Samo za Economy White tarife na RBD-jevima O, Z
 • 4XL prtljag je težine 23-32 kg i zbira dimenzija 158 - 203 cm. 
 • Naknade za višak prtljaga se sabiraju ukoliko postoje različite vrste dodatnog prtljaga (broj komada, težina i zbir dimenzija pojedinačnih komada prtljaga). 
 • Komad prtljaga težine veće od 32 kg i/ili zbira dimenzija većeg od 203 cm će se prevesti isključivo kao roba (cargo). 
 • Izuzetno i uz prethodno odobrenje Er Srbije, pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg i/ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm može biti prihvaćen kao predati prtljag ako je reč o muzičkom unstrumentu, o sportskoj opremi ili o invalidskim kolicima. 

Iz Amerike / Kanade ka Evropi / Bliskom istoku / Africi

Vrsta prekoračenja Kupovina unapred (do 4 sata pre poletanja) Kupovina na aerodromu (u roku od 4 sata pre poletanja)
Prvi standardni komad prtljaga* preko propisanog broja  65 USD / 85 CAD 100 USD / 130 CAD
Drugi i svaki sledeći standardni komad prtljaga* preko propisanog broja 65 USD / 85 CAD 170 USD / 220 CAD
Veća težina po komadu od propisane ali ne veća od 32 kg - 90 USD /260 CAD
Zbir dimenzija komada prtljaga veći od 158 cm ali ne veća od 203 cm - 205 USD / 260 CAD
Prvi komad dodatnog teškog i glomaznog prtljaga** 230 USD /305 CAD 385 USD / 490 CAD
Drugi i svaki sledeći komad dodatnog teškog i glomaznog prtljaga** - 465 USD / 595 CAD
Zbir dimenzija zaštitne kutije u koju je smešten muzički instrument je veća od 203 cm ali ne veća od 330 cm - 225 USD / 290 CAD

*Standardna torba je maksimalne težine 23 kg i maksimalnog zbira dimenzija 158 cm

**XL torba je težine 23 - 32 kg i zbira dimenzija 158 - 203 cm. 

Ako vaše putovanje uključuje kombinovani prevoz na Air Serbia letovima i letovima jedne ili više drugih avio kompanija ili putujete na kod šer letu Air Srbije pre prevoz obavlja druga kompanija, moguće je da će biti primenjeni propisi o naplati viška prtljaga te druge avio kompanije. 

Za sva ostala tržišta

Vrsta prekoračenja ONLINE  AERODROM
Prvi standardni komad prtljaga* preko propisanog broja 80 EUR 80 EUR
Drugi i svaki sledeći standardni komad prtljaga* preko propisanog broja 80 EUR 150 EUR
Veća težina po komadu od propisane ali ne veća od 32 kg - 80 EUR
Zbir dimenzija komada prtljaga veći od 158 cm ali ne veća od 203 cm - 180 EUR
Prvi komad dodatnog teškog i glomaznog prtljaga** 210 EUR 340 EUR
Drugi i svaki sledeći komad dodatnog teškog i glomaznog prtljaga** 210 EUR 410 EUR
Zbir dimenzija zaštitne kutije u koju je smešten muzički instrument je veća od 203 cm ali ne veća od 330 cm - 200 EUR
 • *Standardna torba je maksimalne težine 23 kg i maksimalnog zbira dimenzija 158 cm
 • **XL torba je težine 23 - 32 kg i zbira dimenzija 158 - 203 cm. 
 • Naknade za višak prtljaga se sabiraju ukoliko postoje različite vrste dodatnog prtljaga (broj komada, težina i zbir dimenzija pojedinačnih komada prtljaga).
 • Komad prtljaga težine veće od 32 kg i/ili zbira dimenzija većeg od 203 cm će se prevesti isključivo kao roba (cargo).
 • Izuzetno, i uz prethodno odobrenje Er Srbije, pojedinačni komad prtljaga koji teži više od 32 kg i/ili zbira dimenzija većim od 203 cm može se prihvatiti kao predati prtljag ako sadrži muzički instrument, sportsku opremu ili invalidska kolica.

Komentari (0)

Pogrešan odgovor, pokušajte ponovo.