Radnici u obezbeđenju u danskoj amabasadi

Postavio: AeroGaga avionske karte, 03.12.2013

Ukoliko ambasada Danske bude imala potrebe za radnicima obezbeđenja, objaviće konkurs na sajtu i na oglasnoj tabli.
Ako se odlučite da putujete u Dansku, avio karte po najnižoj ceni kupite online na www.aerogaga.com