Dobijanje vize za UK, procedura

Postavio: AeroGaga avionske karte, 11.12.2014

Za sve detalje o vizama kontaktirajte ambasadu.
Adresa ambasade Velike Britanije u Beogradu:
Resavska ulica broj 46.
Broj telefona:011/2645055,011/3615660,011/3060900.

Preko linka Letovi do Velike Britanije obezbedite avio karte