Zapošljavanje u ambasdi Britanije

Postavio: AeroGaga avionske karte, 28.06.2013

Ukoliko neko od zaposlenih u ambasadi vidi ovaj vaš komentar. možda vas i kontaktiraju. Svakako, predlažemo da se direktno obratite ambasadi za posao, jer mi nemamo uticaj na njihovu politiku zapošljavanja