Dobijanje vize i osiguranje za Australiju

Postavio: AeroGaga avionske karte, 24.04.2014

Kontaktirajte ambasadu i dobićete sve detalja vezane za dobijanje vize:
Adresa u Beogradu: Vladimira Popovića 38-40, 11100
Novi Beograd.Telefon za opšte informacije je 011/3303400

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije karte rezervišite na linku Letovi do Australije