Dobijanje državljanstva u ambasadi Italije

Postavio: AeroGaga avionske karte, 29.05.2013

Kako mi prodajemo avio karte, za dobijanje državljanstva se morate obratiti direktno ambasadi Italije u Beogradu.Ambasada Republike Italije nalazi se u Bircaninovoj ulici, broj 11, 11000 Beograd. Kontakt telefon: 011/3066100.Fax: 011/3249413. Njihov e-mail: segreteria.belgrado@esteri.it