Avioni

De Haviland Kanada Deš 8

De Haviland Kanada DHC-8, poznat kao Deš 8, je serija dvomotornih turboelisnih aviona kanadskog proizvođača aviona de Haviland Kanada. Danas ove avione izrađuje fabrika Bombardiera.
Od 1996., avioni su poznati kao "Q" serija, gde je Q od engleskog Quiet (Tihi). Ovo je rezultat sistema "Active Noise and Vibration Suppression" (ANVS), koji je napravljen da bi umanjio zvuk motora i vibracije u kabinu do nivoa koji imaju mlazni avioni.