Air Serbia prevoz dece avionom

Air Serbia prevoz dece avionom

Praćena deca u avionu

Deca koja putuju avionom treba da budu u pratnji roditelja ili staratelja ili neke druge odrasle osobe (starije od 16 godina). Ukoliko dete putuje u pratnji odrasle osobe a da to nije roditelj ili staratelj potrebno je obezbediti overenu saglasnost oba roditelja (i u slučajevima kada je u pitanju srodstvo, baba, tetka....). Ukoliko dete putuje samo sa jednim roditeljem, takodje je potrebna saglasnost drugog roditelja. U ovom slučaju, deca imaju status praćene dece u avionu.
Putnik sa bebom može koristiti svoja kolica za bebe do ulaska u avion. Ova usluga je besplatna. Na šalteru za prijavljivanje putnika Vaša kolica za bebe će biti obeležena žutim priveskom "Delivery at aircraft side". Vaša kolica bi trebalo da predate radniku za utovar pre ulaska u avion, a biće Vam isporučena nakon sletanja, u toku iskrcavanja.
Napomena: Ovu uslugu ne možete koristiti na letovima za/od Stokholm i Dizeldorf.

Nepraćena deca

Deca koja putuju sama avionom, bez pratnje odrasle osobe imaju status nepraćene dece u avionu. Pri pravljenju rezervacije obavezno napomenite da zelite da date putuje samo.

Prilikom rezervacije avio karte za nepraceno date obavezno je dati sledece podatke:

  • ko prati/ceka dete ime prezime i svojstvo, kontakt telefon i adresa, 
  • roditelj/staratelj je dužan da obezbedi sva potrebna dokumenta za putovanje i da popuni „Izjavu za nepraćeno dete“ koju dobija od avio kompanije na aerodromu.

Izjava sadrži detaljne podatke o osobi koja dete predaje na let i o osobi koja dete preuzima na aerodromu sletanja. Takodje je u obavezi da pratilac deteta ostane na aerodromu do poletanja aviona zbog eventualnog kašnjenja ili otkazivanja leta i da se postara da dete u prtljagu ne nosi ništa što podleže carini ili spada u nedozvoljene predmete.

Neke avio kompanije ne odobravaju prevoz nepracene dece.

Komentari (0)

Pogrešan odgovor, pokušajte ponovo.