Kretanje mini busa za aerodrom

Postavio: Avio karte AeroGaga, 08.05.2013

Mini bus ima stajalište u Savskoj ulici (kod Lokomotive na železničkoj stanici)