Bicikl u avionu

Bicikl u avionu

Uslovi za transport bickle u avionu:

-Potrebno je da nas tokom pravljenja rezervacije, obavestite da ćete nositi bicikl (navedete broj, težinu i dimenzije Vašeg bicikla) i potrebno je da njegov transport bude odobren od strane Air Serbia-e/ drugih prevozilaca koji učestvuju u prevozu.
-Točkovi moraju biti skinuti i pričvršćeni za središnji deo bicikla.
-Preporučuje se da bicikl upakujete u zaštitnu kutiju.
-Posebna naknada za transport bicikla mora biti naplaćena tokom prijema prtljaga, ako transport bicikla podleže naplati.

Ako bicikl spada u kategoriju "male" sportske opreme, može biti uključen u dozvoljenu količinu besplatnog prtljaga, u skladu sa pravilima važećeg koncepta po komadu ili težinskog koncepta i neće biti podložan dodatnoj naplati.

Ako, u slučaju težinskog koncepta, bicikl nije uključen u dozvoljenu količinu besplatnog prtljaga, ili ako je uključen, ali zajedno sa ostalim prtljagom prelazi dozvoljenu težinu, primeniće se Specijalne naplate za transport sportske opreme koje važe za "malu" sportsku opremu.

Ako, u slučaju koncepta po komadu, bicikl nije uključen u dozvoljenu količinu besplatnog prtljaga, primeniće se Specijalne naplate za transport sportske opreme koje važe za "malu" sportsku opremu.

Ako bicikl spada, na primer, u kategoriju "srednje" sportske opreme, primeniće se Specijalne naplate za transport sportske opreme koje važe za "srednju" sportsku opremu.

Motori i mopedi nisu dozvoljeni kao predati prtljag i biće prihvaćeni za prevoz samo kao roba (kargo).

SPECIJALNE NAPLATE ZA PREVOZ SPORTSKE OPREME

* Zona 1 – Severna, Srednja i Južna Amerika, Karibi i Havaji
* Zona 3 – Azija istočno od Urala, Australija, Novi Zeland i ostrva u Pacifiku
** Interlajn znači da više od jednog prevozioca učestvuje u Vašem prevozu.
Nadoknade za prevoz sportske opreme se naplaćuju posebno za odlazno, a posebno za putovanje u povratku.
Ako Vaša sportska oprema po dužini pripada jednoj, a po težini drugoj kategoriji sportske opreme, onda ona pripada onoj kategoriji koja je viša.
Sledeći primeri će Vam biti od pomoći:

     1. Ako nosite sportsku opremu čija je:

       - težina 10 kg - "MALA" sportska oprema
        -dužina 160 cm - "SREDNjA" sportska oprema
    Ova sportska oprema pripada kategoriji "srednja" sportska oprema.

    2. Ako nosite sportsku opremu čija je:

       - težina 40 kg - "VELIKA" sportska oprema
        - dužina 180 cm - "SREDNjA" sportska oprema
    Ova sportska oprema pripada kategoriji "velika" sportska oprema.

Specijalne naplate za prevoz sportske opreme su primenljive:
   - kako u slučaju prihvata prtljaga po osnovu koncepta po komadu, tako i u slučaju
   - težinskog koncepta.

U slučaju težinskog koncepta, sportska oprema koja pripada kategoriji "male" sportske opreme, može biti uključena u dozvoljenu količinu besplatnog prtljaga. Ako ova oprema nije uključena u dozvoljenu količinu besplatnog prtljaga, ili ako je uključena, ali zajedno sa ostalim prtljagom prelazi dozvoljenu količinu besplatnog prtljaga, primeniće se gore prikazane naplate za "malu" sportsku opremu.

U slučaju koncepta po komadu, sportska oprema koja pripada kategoriji "male" sportske opreme, može biti takođe uključena u dozvoljenu količinu besplatnog prtljaga umesto dozvoljenog broja prtljaga u ekonomskoj odnosno poslovnoj klasi. U tom slučaju njen zbir dimenzija će biti zanemaren ako prelazi 158 cm i neće biti naplate za predimenzionisani prtljag. Ako ova oprema ne može biti uključena u dozvoljenu količinu besplatnog prtljaga pošto putnik već nosi dozvoljeni broj komada prtljaga, primeniće se gore navedene naplate za "malu" sportsku opremu.

Potrebno je da imate na umu da, ukoliko je na Vašoj karti pored Air Serbia-e prikazan još neki prevozilac koji učestvuje u Vašem prevozu, može se desiti da se primenjuju naplate za prevoz sportske opreme drugog prevozioca.

Daćemo Vam neke primere:
   - Kada Vam Air Serbia, u kombinaciji sa drugim avio-prevoziocem, omogućava prevoz preko neke tačke u Evropi do SAD, primeniće se naplata za prevoz sportske opreme onog prevozioca koji obavlja saobraćaj od te tačke u Evropi do SAD.
    Beograd - London - Njujork
    Air Serbia (JU) Virgin Atlantic (VS)
    Primeniće se naplata za prevoz sportske opreme kompanije Virgin Atlantic (VS).
  - Kada Vam Air Serbia u kombinaciji sa drugim avio-prevoziocem omogućava prevoz preko neke tačke u Evropi do Bliskog Istoka/ Afrike, primeniće se naplata za prevoz sportske opreme onog prevozioca koji Vas prevozi između te tačke u Evropi i Bliskog Istoka/ Afrike.
  - Ako Vas Air Serbia u kombinaciji sa drugim avio-prevoziocem prevozi unutar Evrope, primenjuje se naplata za prevoz sportske opreme onog prevozioca koji prvi započinje međunarodno putovanje.

Takođe ako putujete na code share letu Air Serbia-e, pri čemu avion pripada njenom code share partneru, može se desiti da se primenjuju naplate koje je odredio code share partner.

Komentari (0)

Pogrešan odgovor, pokušajte ponovo.