Invalidska kolica i druga pomagala u avionu

Invalidska kolica i druga pomagala u avionu

Air Serbia prihvata sledeće tipove invalidskih kolica/ drugih pomagala za kretanje:

- invalidska kolica/druga pomagala za kretanje sa suvom baterijom (WCBD)

- invalidska kolica na ručni pogon (WCMP)

Na Air Serbia letovima ne prihvataju se:

- invalidska kolica/ druga pomagala za kretanje koja koriste baterije sa mokrim ćelijama (WCBW).

Prevoz Vaših invalidskih kolica/ drugih pomagala za kretanje podložan je odobrenju od strane avio-prevozioca. Molimo Vas da nas unapred obavestite (najmanje 48 sati pre leta – tokom pravljenja rezervacije) da želite da nosite sa sobom invalidska kolica/ druga pomagala za kretanje. Potrebno je da naznačite tip invalidskih kolica/ drugih pomagala za kretanje, njihove dimenzije i težinu i vrstu baterija ako se radi o električnim kolicima.

Uslovi za prihvat invalidskih kolica/ drugih pomagala za kretanje na baterijski pogon

Kako bi se sprečilo oštećenje aviona i osigurala bezbednost leta, invalidska kolica ili druga pomagala za kretanje na baterijski pogon će biti prihvaćena za prevoz samo ako su:

- baterije isključene;

- polovi baterije izolovani tako da ne može da dođe do kratkog spoja;

- baterije dobro pričvršćene za invalidska kolica ili drugo pomagalo;

- baterije pripadaju kategoriji baterija koje ne mogu da iscure. Takvim baterijama se smatraju one koje su u stanju da izdrže vibracije i pritisak bez curenja tečnosti.

Ako nosite sa sobom Vaša invalidska kolica ili druga pomagala za kretanje, preporučujemo Vam da se prijavite na Air Serbia let 2 sata ranije kako bi se na vreme obavile sve formalnosti oko Vašeg prihvata na let.

Komentari (0)

Pogrešan odgovor, pokušajte ponovo.