Ambasade u Srbiji

Ambasade u Srbiji

AMBASADA REPUBLIKE ALBANIJE

Kneza Miloša 56
11000 Beograd
Tel. 011/646-864; 011/645-595
Fax: 011/642-941
E-mail: alembassy_Belgrade@hotmail.com
Bulevar mira 25a, 11000 Beograd
Tel: 011/2665439, 011/3066642, 011/3066643
Fax:011/2665439

AMBASADA ALŽIRA

Maglajska 26b
11000 Beograd
Tel. 011/668-211; 011/668-200
Fax: 011/667-060

AMBASADA REPUBLIKE ANGOLE

Vladete Kovačevića 14
11000 Beograd
Tel. 011/26-53-422 ; 011/36-93-270
Fax: 011/26-53-424
E-mail: ambasada.angole@sbb.rs
Sajt: www.angolaembassy.org.rs

AMBASADA REPUBLIKE ARGENTINE

Knez Mihailova 24/IMr.
11000 Beograd
Tel. 011/623-751, 011/623-569
Fax: 011/622-630

AUSTRALIJSKA AMBASADA

Čika Ljubina 13
11000 Beograd
Tel. 011/624-655
Fax: 011/624-029; 011/628-189 (Odeljenje za useljeništvo i vize)
E-mail: austemba@eunet.rs
Tel: 011/330 34 00
Fax: 011/330 34 00

AMBASADA REPUBLIKE AUSTRIJE

Kneza Sime Markovića 2
11000 Beograd
Tel. 011/635-955; 011/635-500
Fax: 011/638-215; 011/635-606-
E-mail: beograd-obblegra@obbelgra.bmaa.gv.at
 
KRALJEVSKA BELGIJSKA AMBASADA

Proleterskih brigada 18
11000 Beograd
Tel. 011/3230-016; 011/3230-017; 011/3230-018
Fax: 011/3244-394; 011/3247-587
E-mail: embassy@belgium.org.rs

AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE

Krunska 9, 11000 Beograd
Tel: 011/329 12 77, 329 19 93, 329 19 95, 329 19 97
Fax: 011/766 507
E-mail: ambasadabih@yubc.net

AMBASADA REPUBLIKE BELORUSIJE

Vojvode Toze 31
11000 Beograd
Tel. 011/415-323

AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL

Proleterskih brigada 14
11000 Beograd
Tel. 011/339-781; 011/339-782; 011/339-783
Fax: 011/3230-653
E-mail: brasbelg@eunet.rs

AMBASADA REPUBLIKE BUGARSKE

Bircaninova 26
11000 Beograd
Tel. 011/646-222; 011/646-243
Fax: 011/641-080
E-mail: bulgamb@eunet.rs

AMBASADA ČEŠKE REPUBLIKE

Bulevar revolucije 22
11000 Beograd
Tel. 011/3230-133, 011/3230-134, 011/3235-318
Fax: 011/3236-448
E-mail: mailto:belgrade@embassy.mzv.cz
Sajt: www.mzv.cz/belgrade

AMBASADA REPUBLIKE ČILE

Cakorska 3
11000 Beograd
Tel. 011/3670-403
Fax: 011/3670-405

AMBASADA DEMOKRATSKE NARODNE REPUBLIKE KOREJE

Dr Milutina Ivkovica 9
11000 Beograd
Tel. 011/668-739
Tel./Fax: 011/668-739

AMBASADA ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT

Andre Nikolića 12
11000 Beograd
Tel. 011/650-585; 011/651-225
Fax: 011/652-036

DELEGACIJA KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA

Kablarska 29
11000 Beograd
Tel. 011/648-666
Fax: 011/651-458; 011/647-479

AMBASADA FINSKE

Birčaninova 29 11000 Beograd
Tel. 011/646-322; 011/646-166; 011/646-343; 011/646-378; 011/646-799
Fax: 011/683-365
E-mail: finembas@eunet.rs
Tel: 011/3065400
Fax: 011/3065375

AMBASADA FRANCUSKE REPUBLIKE

Pariska 11
11000 Beograd
Tel. 011/636-555
Fax: 011/636-274
Odeljenje za vize:
Tel. 011/639-959, 011/3023500
Fax: 011/3023510

AMBASADA REPUBLIKE GANE

Ognjena Price 50 11000 Beograd
Tel. 011/4442-401; 011/4442-445
Fax: 011/436-314
Sajt: www.ghanaembelgrade.com

AMBASADA GRČKE REPUBLIKE

Perside Milenković 9
11000 Beograd
Tel. 011/647-284
Fax: 011/621-022
Konzularno odeljenje:
Kralja Milutina 6
Tel. 011/323-2409; 334-15-07
 
Konzularno Odeljenje Niš:
Kej Mike Paligorica 18a
Tel. 018/ 353-599 -
E-mail: office@greekemb.co.rs

AMBASADA REPUBLIKE GVINEJE

Ohridska 4
11000 Beograd
Tel. 011/431-830; 011/451-391
Fax: 011/438-692

HOLANDSKA AMBASADA

Simina 29
Poštanski fah 489
11000 Beograd
Tel. 011/3282-332; 011/3281-147; 011/3281-148; 011/3281-127
Fax: 011/628-986
E-mail: bel@minbuza.nl

HRVATSKA AMBASADA REPUBLIKE HRVATSKE

Kneza Miloša 62
11000 Beograd
Tel. 011/3610-535
Fax: 011/3610-032
Konzularno odeljenje:
Tel. 011/2351-939, 011/2351-101
E-mail: croambg@eunet.rs

INDIJA AMBASADA INDIJE

Vase Pelagica 30
11000 Beograd
Tel. 011/644-641; 011/644-878
Fax: 0117688-822

INDONEZIJA AMBASADA REPUBLIKE INDONEZIJE

Bulevar mira 18
11000 Beograd
Tel. 011/662-122
Fax: 011/665-995

IRAN AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN

Proleterskih brigada 9
11000 Beograd
Tel. 011/3238-782; 011/3238-785; 011/3242-975
IRAK AMBASADA REPUBLIKE IRAKVladete Kovačevića 8
11000 Beograd
Tel. 011/652-965
Fax: 011/652-979

IZRAEL AMBASADA DRŽAVE IZRAEL

Hotel Beograd Intercontinental
11070 Novi Beograd
Tel. 011/132-991
Fax: 011/3113-959

ITALIJA AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE

Birčaninova 11
11000 Beograd
Tel. 011/659-722; 011/657-692
Fax: 011/3249-413; 011/658-177
Odeljenje za vize:
Birčaninova 9
E-mail: office@italy.org.rs
Tel: 011/3066100, 011/3066122
Fax: 011/3249413

JAPAN AMBASADA JAPANA

Genex apartmani
Vladimira Popovića 6
11070 Novi Beograd
Tel. 011/3111-434; 011/3112-264
Fax: 011/145-690
E-mail: protocol@jpemb.org.rs
Tel: 011/3012800
Fax: 011/3118258

JORDAN AMBASADA HASEMITSKE KRALJEVINE JORDAN

Kablarska 28
11000 Beograd
Tel. 011/651-642; 011/652-236
Fax: 011/647-233

KANADA KANADSKA AMBASADA

Kneza Miloša 75
11000 Beograd
Tel. 011/644-666; 011/644-547 (van radnog vremena)
Fax: 011/641-480
E-mail: bgrad@dfait-maeci.gc.ca
Sajt: www.canada.org.rs

KOREJA Ambasada Republike Koreje

Užička 32
Tel: 011/3674-225 Fax: 011/3674-229
E-mail: mail@koreanemb.org.rs

KINA AMBASADA NARODNE REPUBLIKE KINE

Trešnjin cvet 3 (Bulevar umetnosti bb)
11000 Beograd
Tel. 011/2221-277; 011/2221-648
Fax: 011/130-983; 011/130-947

KIPAR AMBASADA REPUBLIKE KIPAR

Diplomatska kolonija 9
11000 Beograd
Tel. 011/663-725; 0111/661-909
Fax: 011/665-348

KONGO AMBASADA DEMOKRATSKE REPUBLIKE KONGO

Diplomatska kolonija 3
11000 Beograd
Tel. 011/266-4131

KUBA AMBASADA REPUBLIKE KUBE

Vasilija Gaceše 9b
11000 Beograd
Tel. 011/653-410
Tel./Fax: 011/647-858 

LIBAN AMBASADA REPUBLIKE LIBAN

Vase Pelagića 38
11000 Beograd
Tel. 011/651-290; 011/651-429
Fax: 011/650-638

LIBIJA NARODNI BIRO VELIKE SOCIJALISTIČKE NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJE

Generala Ždanova 42
11000 Beograd
Tel. 011/644-782;011/657-860; 011/2351-679; 011/657-567; 011/685-974
Fax: 011/2351-522
  

MAĐARSKA AMBASADA REPUBLIKE MAĐARSKE

Proleterskih brigada 72
11000 Beograd
Tel. 01174440-472; 011/4447-479; 011/4447-039
Fax: 011/4445-708
Konzularno odeljenje:
Ivana Milutinovića 74
Tel./Fax: 4443-739

MAKEDONIJA AMBASADA REPUBLIKE MAKEDONIJE

Gospodar Jevremova 34
11000 Beograd
Tel. 011/633-348
Tel./Fax: 011/182-287
E-mail: macemb@eunet.rs
Tel: 011/3284924
Fax: 011/3285076

MAROKO AMBASADA KRALJEVINE MAROKO

Sanje Živanovića 4
11000 Beograd
Tel. 011/651-775; 011/652-033
Fax: 011/647-296

MEKSIKO AMBASADA MEKSIKA

Trg Republike 5/IV
11000 Beograd
Tel. 011/638-111; 011/638-822; 011/629-227; 011/632-440
Fax: 011/629-566

MIJANMAR AMBASADA UNIJE MIJANMAR

Kneza Miloša 72
11000 Beograd
Tel. 011/645-420; 011/645-128
Fax: 011/2351-802

NEMAČKA AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE

Kneza Miloša 74-76
11000 Beograd
Tel. 011/645-755
Fax: 011/656-989
 
Odeljenje za vize:
Birčaninova 19a
Tel. 011/643-380; 011/642-130; 011/656-452
Fax: 011/641-780
E-mail: germemba@tehnicom.net
Tel: 011/3064300
Fax: 011/3064303

NIGERIJA AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NIGERIJE

Geršiceva 14a
11000 Beograd
Tel. 011/413-411; 011/413-329; 011/401-315; 011/419-814
Fax: 011/401-305

NORVEŠKA KRALJEVSKA NORVEŠKA AMBASADA

Kablarska 30
11000 Beograd
Tel. 011/651-626; 011/652-552
Fax: 011/651-754
E-mail: emb.belgrade@mfa.no
Užička 43, 11000 Beograd
Tel: 011/3670404, 011/3670405 011/3670481
Fax: 011/3690158

PAKISTAN AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN

Bulevar mira 63
11000 Beograd
Tel. 011/661-676; 011/667-289
Fax: 011/660-219

PALESTINA AMBASADA DRŽAVE PALESTINE

Maglajska 14
11000 Beograd
Tel. 011/663-497; 011/663-372
Fax: 011/663-830

PERU AMBASADA REPUBLIKE PERU

Vukovarska 3 (Senjak)
11000 Beograd
Tel. 011/651-873; 011/652-453
Fax: 011/651-475

POLJSKA AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE

Kneza Miloša 38
11000 Beograd
Tel. 011/644-866
Fax: 011/646-275
E-mail: ambrpfrj@eunet.rs

PORTUGAL AMBASADA REPUBLIKE PORTUGAL

Koste Glavinica 23a
11000 Beograd
Tel. 011/647-050; 011/652-857
Fax: 011/652-605
E-mail: embporbg@yubc.net

REPUBLIKA KOREJA AMBASADA REPUBLIKE KOREJE

Genex medjunarodni centar (B/24)
Vladimira Popovića 6
11070 Novi Beograd
Tel. 011/3113-531; 011/3113-655; 011/3113-779
Fax: 011/3113-903

RUMUNIJA AMBASADA RUMUNIJE

Kneza Miloša 70
11000 Beograd
Tel. 011/646-071
Fax: 011/646-267
Konzularno odeljenje:
Tel. 011/645-685

RUSKA FEDERACIJA AMBASADA RUSKE FEDERACIJE

Deligradska 32
11000 Beograd
Tel. 011/657-533; 011/658-251; 011/646-068
E-mail: ambarusk@eunet.rs 

SAD AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Kneza Miloša 50
11000 Beograd
Tel. 011/645-655; 011/645-465; 011/645-999; 011/645-383
Fax: 011/645-221

SLOVENIJA Ambasada Republike Slovenije

Zmaj Jovina 33a, 11000 Beograd
Tel: 011/328 44 58
Fax: 011/625 884
E-mail: vbg@mzz-dkp.gov.si

SIRIJA AMBASADA SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE

Mlade Bosne 31
11000 Beograd
Tel. 011/430-619; 011/4449-985
Fax: 011/453-367

SLOVAČKA REPUBLIKA AMBASADA SLOVAČKE REPUBLIKE

Bulevar umetnosti 18
11000 Beograd
Fax: 134-520
Konzularno odeljenje:
Tel. 011/3113-418
E-mail: skembg@eunet.rs

ŠPANIJA AMBASADA ŠPANIJE

Moravska 5
11000 Beograd
Tel. 459-366
Fax: 4440-614
E-mail: embajada@sezampro.rs
Prote mateje 45, 11000 Beograd
Tel: 011/3440231,
Fax: 011/3444203

ŠRI LANKA GENERALNI KONZULAT DEMOKRATSKE SOCIJALISTICKE REPUBLIKE ŠRI LANKE

Sanje Zivanovica 15a
11000 Beograd
Tel. 011/648-160; 011/653-409
Fax: 011/647-060

ŠVAJCARSKA AMBASADA ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE

Bircaninova 27
11000 Beograd
Tel. 011/646-899; 011/646-843; 011/646-974
Fax: 011/657-253
E-mail: vertretung@bel.rep.admin.ch
 
ŠVEDSKA AMBASADA ŠVEDSKE

Pariska 7
11000 Beograd
Tel. 011/626-422; 011/628-280; 011/626-466; 011/626-443
Fax: 011/626-492
Odeljenje za vize:
Tel. 011/627-047
Fax: 011/620-223
E-mail: ambassaden.belgrad@foreign.ministry.se

TUNIS AMBASADA TUNISKE REPUBLIKE

Vase Pelagića 19
Broj 011/36 91 961 je broj Konzularnog odeljenja Ambasade.
Broj centrale je 011/36 90 194.
Broj faksa je 011/36 90 642.
Email adresa je at.belgrade@sbb.rs

TURSKA AMBASADA REPUBLIKE TURSKE

Kunska 1
11000 Beograd
Tel. +38111/3332-400
Fax: 38111/3332-433

UKRAJINA AMBASADA UKRAJINE

Josipa Slavenskog 27
11000 Beograd
Tel. / fax: 011/36-71-516

VELIKA BRITANIJA AMBASADA VELIKE BRITANIJE

Generala Ždanova 46
11000 Beograd
Tel. 011/645-055; 0117645-034
Fax: 011/659-651
Odeljenje za informacije:
Fax:011/642-293
E-mail: ukembbg@eunet.rs 

ZIMBABVE AMBASADA REPUBLIKE ZIMBABVE

Diplomatska kolonija 6
11000 Beograd
Tel. 011/660-359; 011/664-731