Putničko osiguranje

Putničko osiguranje

KO SE MOŽE OSIGURATI?
Zdrava lica čije je stalno mesto boravka u Srbiji

KAKO SE ZAKLJUČUJE UGOVOR O OSIGURANJU PUTNIKA?
Ugovor mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo
Osiguranje se može zaključiti kao:
· individualno:
- poslovne i turističke multi vize
- tranzitne multi vize
· porodično (bračni drug i deca do18 godina starosti ),
· grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe),

KOJI JE POSTUPAK U SLUČAJU NESREĆNOG SLUČAJU ILI BOLESTI?
U slučaju da nastupi osigurani slučaj, osiguranik je dužan da odmah kontaktira CORIS - Beogard i prijavi podatke iz svoje polise osiguranja, kao i naziv zdravstevene ustanove u koju je primljen. Ako je neophodno bolničko lečenje, osiguranik je obavezan da odmah obavesti alarmni centar CORIS - Beograd ili CORIS u zemlji gde se osigurani slučaj desio.

OSIGURANA SUMA
Visina osigurane sume se sporazumno utvrđuje između ugovarača osiguranja i osiguravača

OD ČEGA ZAVISI PREMIJA OSIGURANJA?
· od visine ugovorene sume osiguranja
· od načina zaključenja osiguranja
· starosti osiguranika
· od trajanja putovanja
· od proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike

Cene avionskih karata ka svim destinacijama možete proveriti na linku Avionske karte
Uputstvo kako da online kupite karte pročitajte na linku Online kupovina
Avionske karte možete rezervisati i pozivom na broj 0800/085085

Komentari (0)

Pogrešan odgovor, pokušajte ponovo.