Dodatni kofer na letu Houston Zagreb

Postavio: AeroGaga Avionske Karte, 15.09.2017

Ukoliko Vam u karti stoji da imate pravo na 1 kofer do 23 kg, svaki dodatni kofer se naplaćuje 200 $. Plaćanje vršite direktno na aerodromu.

Ponudu letova pogledajte na linku Houston Zagreb