Neopravdani razlozi otkazivanja leta

Postavio: Ana Erakovic, 13.09.2019

S obzirom da je nadoknada štete samo ako nije avio prevoznik preuzeo sve mere da spreči otkaz leta, meni deluje da ce uvek biti navedeno da je preduzeo sve i da putnik nema prava na naknadu? Koji su uopšte neopravdani razlozi otkazivanja?

Odgovori na komentar

Pogrešan odgovor, pokušajte ponovo.

AeroGaga avionske karte 11.12.2019

Ocena:

Ukoliko bilo koji od navedenih kriterijuma nije ispunjen putnik ima pravo na odštetu, a avio kompanije skoro uvek isplaćuju.

Ono što savetujem je da obavezno sačuvate bording kartu, kao i račune za sve troškove koje ste imali, bez toga vam neće refundirati.

Kašnjenje leta

Član 7

1. Kad stvarni avio-prevozilac osnovano očekuje da će let početi kasnije od vremena polaska po redu letenja za:

a) dva časa ili više, za letove do 1.500 km;

b) tri časa ili više, za letove unutar Zajednice duže od 1.500 km, i za sve ostale letove između 1.500 i 3.500 km;

v) četiri časa ili više, za sve letove koji ne ulaze u tačke a) ili b) ovog stava stvarni avio-prevozilac je dužan da putnicima pruži:

- pomoć navedenu u članu 10. stav 1. tačka a) i članu 10. stav 2. ovog pravilnika,

- pomoć navedenu u članu 10. stav 1. tačka b) i v) ovog pravilnika, kad je razumno očekivano vreme polaska najmanje jedan dan posle prethodno najavljenog vremena polaska,

- pomoć navedenu u članu 9. stav 1. tačka a) ovog pravilnika, kad let kasni najmanje pet časova.

2. Putnicima se pomoć pruža unutar navedenog vremena uz uzimanje u obzir udaljenosti leta.

Otkazivanje leta

Član 6

1. Bude li let otkazan, stvarni avio-prevozilac dužan je da putnicima pruži:

a) pomoć navedenu u članu 9. ovog pravilnika;

b) pomoć navedenu u članu 10. stav 1. tačka a) i članu 10. stav 2. ovog pravilnika, kao i pomoć navedenu u članu 10. stav 1. tačka b) i v) ovog pravilnika ako put bude preusmeren a predviđeno vreme polaska novog leta iznosi najmanje jedan dan posle vremena polaska koje je bilo planirano za otkazani let;

v) naknadu štete (član 8. ovog pravilnika), izuzev ako su putnici:

- obavešteni o otkazivanju leta najmanje dve nedelje pre polaska po redu letenja,

- obavešteni o otkazivanju leta u roku od dve nedelje do sedam dana pre polaska po redu letenja i ponuđeno im je preusmeravanje puta koje omogućava da otputuju najviše dva časa pre polaska po redu letenja i da stignu u krajnje odredište unutar četiri časa posle vremena dolaska po redu letenja,

- obavešteni o otkazivanju leta u roku od sedam dana pre polaska po redu letenja i ponuđeno im je preusmeravanje puta koje omogućava da otputuju najviše jedan čas pre polaska po redu letenja i da stignu u krajnje odredište unutar dva časa posle vremena dolaska po redu letenja.

2. Kad se putnici obaveštavaju o otkazivanju leta, njima se daje obaveštenje i o drugim mogućnostima prevoza.

3. Stvarni avio-prevozilac nije dužan da naknadi štetu (član 8. ovog pravilnika) ako dokaže da je let otkazan usled vanrednih okolnosti koje nisu mogle da se izbegnu čak i da su preduzete sve razumne mere.

Na stranici PRAVILNIK O PRAVU PUTNIKA U AVIO SAOBRAĆAJU pročitajte sve detaljno