Avionska karta

Ćao
Koje sve informacije sadrži avio karta?
Milena i Ivan iz Kragujevca

ODGOVOR

Avionska karta je propusnica sa kojom putnik ulazi u avion. Na njoj se nalaze podaci o broju putnikovog sedišta, klasi i gejtu na kome se nalazi avion

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA