Jat direktor

Kako se zove generalni direktor Jat airways avio kompanije?

ODGOVOR

Odlukom Vlade Srbije od 31. oktobra 2007. za generalnog direktora kompanije Jat Airways imenovan je Saša Vlaisavljević, saobraćajni inženjer iz Beograda.
Diplomirao je na vazduhoplovnom odseku Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, a u Jatu je od 1995.
Do postavljenja na dužnost generalnog direktora bio je direktor delatnosti Zemaljski poslovi Jat Airwaysa.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA