Jat dozvoljena težina prtljaga

Koja je dozvoljena težina prtljaga u Jat avionima?

ODGOVOR

Dozvoljena težina prtljaga u Jat avionima koji se predaje i prevozi besplatno je:
-30 kilograma za prevoz u poslovnoj klasi
-20 kilograma za prevoz u ekonomskoj klasi
-10 kilograma za decu do 2 godine.
Ako Vaš prtljag prelazi dozvoljenu težinu, svaki kilogram preko toga tretiraće se kao višak prtljaga i on se plaća direktno na šalteru za čekiranje prema određenom cenovniku po kilogramu.
Detaljnije informacije možete dobiti u najbližem lokalnom predstavništvu JAT-a.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA