Jat flight academy

Koji kursevi postoje na JAT Flight academy ili ti na pilotskoj akademiji?

ODGOVOR

Na Jat flight academy postoje sledeći kursevi:

 • modular za imaoca PPL diplome
 • integrisani kurs za saobraćajnog pilota
 • modularni kurs za dozvolu profesionalnog pilota
 • kurs za saradnju višečlane posade
 • ovlašćenje za noćno letenje
 • ovlašćenje za tip PA-31T
 • ovlašćenje za klasu višemotornih klipnih aviona
 • ovlašćenje za klasu jednomotornih klipnih aviona
 • modularni kurs za dozvolu saobraćajnog pilota
 • modularni kurs za instrumentalno ovlašćenje navišemotornom avionu
 • modularni kurs za instrumentalno ovlašćenje na jednomotornom avionu
 • kurs za instruktora letenja
 • kurs za pilota aviona
 • kurs za profesionalnog pilota sa instrumentalnim ovlašćenjem.
  Detaljnije o svim kursevima pročitajte ovde.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA