Jat flight status

Koji flight status ima Jat avio kompanija?
Interesuje me šta piše na engleskom jeziku kad ja avion sleteo, kad kasni i kad stiže na vreme pošto su sve obaveštajne table na engleskom jeziku a ja ne znam baš dobro ovaj jezik.

ODGOVOR

Avio kompanija Jat ima sledeći flight status:

  1. Kada je avion sleteo oznaka je landed.
  2. Kada avion kasni oznaka je delayed (sa naznakom koliko kasni).
  3. Kada avion sleće na vreme status je on time.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA