Jat izgubljene stvari

Kako da stupim u kontakt sa delom za izgubljene stvari prilikom Jat letova? Nestao mi je kofer...

ODGOVOR

Procedura za izgubljene stvari kod Jat letova je sledeća:
kada putnik uoči da na aerodromu dolaska nema njegovih kofera, podnosi prijavu službi izgubljeno/nađeno. Kontakt telefon ove službe je 011/2097839.
Prilikom registracije štete putnik se upućuje službi za reklamacije radi podnošenja zahteva za naknadu štete. Izgubljeni prtljag intenzivno se traži 30 dana, posle čega putnik podnosi zahtev za naknadu štete, dok Jat nastavlja potragu za prtljagom do isteka 100 dana. Ako se ne pronađe za 5 dana, treba popuniti listu sadržaja prtljaga i ona se pošalje na adresu Jatove službe traganja za prtljagom.
Adresa službe izgubljeno/nađeno je:
Jat Airways
Centralna služba traganja za prtljagom
Aerodrom "Nikola Tesla"
Terminal 1
11180 Beograd, Srbija

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA