Jat let vise

Objasnite mi molim vas Jat Airways-ov program Let više. Često letim jatom pa bi voleo da se priključim ovom programu

ODGOVOR

Jat Airways-ov program Let više nagrađuje jednom besplatnom kartom svoje putnike pod uslovom da ste:

 1. dete od 2 do nenavršenih 12 godina i da ste tokom putovanja praćeni osobom koja ima 16 ili više godina;
 2. nepraćeno dete (od 5 do nenavršenih 12 godina) koje putuje bez pratioca;
 3. stari 12 ili više godina;
 4. u roku od 12 meseci od datuma započinjanja prvog leta
  * obavili 10 putovanja u jednom smeru, ili 5 povratnih putovanja ili bilo koju odgovarajuću kombinaciju broja povratnih i broja putovanja u jednom smeru u međunarodnom saobraćaju - za dobijanje jedne besplatne povratne karte;
  * obavili 5 putovanja u jednom smeru ili 3 putovanja u jednom smeru i jedno povratno putovanje u međunarodnom saobraćaju - za dobijanje jedne besplatne karte u jednom smeru;
 5. prvo putovanje započeli u tekućoj ili prethodnoj godini;
 6. putovali na JU operating letovima (letovima koje obavlja isključivo Jat Airways). Skrećemo Vam pažnju da se za učešće u JU programu "Let više" neće prihvatati JU karte koje su iskorišćene na JU marketing letovima (letovi koji nose JU oznaku, za koje ste kupili JU karte, ali je stvarni prevozilac neka druga avio-kompanija). Rezervaciona/prodajna mesta Jat-a i agenti će vas, već prilikom pravljenja rezervacije obavestiti da li je let za koji želite da napravite rezervaciju JU operating ili JU marketing let.
 7. putovali po kartama drugih avio-prevozilaca pri čemu je celokupno ili deo putovanja obavljen na letu Jat Airways-a;
 8. putovali po osnovu karata koje nisu:
  * besplatne karte, kao ni karte dobijene po osnovu programa "Let više";
  * karte izdate po osnovu ID/AD/DM popusta
  * karte izdate u okviru organizovanog aranžmanskog putovanja;
 9. sačuvali i Jat Airways-ovoj poslovnici/predstavništvu ili agenciji, kao dokaz da ste putovali našom kompanijom, dostavili:
  * korice Jat Airways karte ili putnički kupon u slučaju papirne karate ili
  * potvrdu o planu putovanja u slučaju elektronske karte ili
  * boarding kartu,


čime ste, zapravo, podneli zahtev za izdavanje besplatne karte.

Jat Airways ima obavezu da primi dokumentaciju koju prilažete kao dokaz da ste obavili putovanje i da Vam izda potvrdu da je primio Vaš zahtev za izdavanje besplatne karte. On ima pravo da proveri dokumentaciju koju ste dostavili i odbije zahtev koji nije u skladu sa propisanim uslovima.
Ukoliko je dokumentacija ispravna i ako ste ispunili sve uslove za dobijanje besplate karte, Jat Airways će, u roku od 7 dana od datuma prijema zahteva izdati nalog za izdavanje karte. Na osnovu toga će Vam Jat poslovnica/predstavništvo koji su primili Vaš zahtev izdati besplatnu kartu.

Nalog važi tri meseca od datuma izdavanja i Vi ste dužni da u tom periodu kupite kartu. Važnost naloga može biti izuzuzetno produžena za još tri naredna meseca ukoliko našoj poslovnici/predstavništvu ili agenciji pisanim putem dostavite zahtev za produženje naloga. Pisani zahtev možete dostaviti lično ili elektronskim putem. Zahtev se po pravilu dostavlja pri kraju isteka važnosti naloga, ali Vi možete ovakav zahtev dostaviti i nakon isteka njegove važnosti. Produženje naloga će se uvek računati od datuma kada je prvi rok istekao.
Imate pravo da svoju besplatnu kartu ustupite drugom licu, po želji. Potrebno je da pisani zahtev za ustupanje karte dostavite lično ili elektronskim putem Jat-ovoj poslovnici/predstavništvu ili agenciji i to uradite pre nego što Vam Jat Airways izda kartu.

Besplatna karta će Vam biti izdata na direktnom Jat-ovom letu, a prema destinaciji koju ste sami izabrali.
Da pogledate cene direktnih letova preko Jat aviokompanije kliknite ovde

Izuzetno, ako ste veći broj ili sva putovanja ostvarili po tarifama koje uključuju prevoz između dva grada van Srbije preko Beograda, Jat će Vam ukoliko to želite, izdati besplatnu kartu za takvo putovanje. (Npr. u slučaju RT karte za putovanje AMS-BEG-SKP-BEG-AMS ili u slučaju OW karte za putovanje TIV-BEG-LON).
Besplatna karta je Jatov poklon Vama, ali Vi ste dužni da sami snosite troškove za aerodromske i druge takse i naplate koje su u vezi sa Vašim putovanjem. Ukoliko se karta izdaje za nepraćeno dete, dodatno se naplaćuje propisana naplata za opsluživanje nepraćene dece.
Besplatna karta se može izdati samo na JU operating letovima (letovi koje obavlja isključivo Jat Airways). Ne može se izdati na JU letovima gde je Jat marketing prevozilac, a drugi avio-prevozilac obavlja saobraćaj.
Imate pravo na besplatnu kartu u onoj klasi prevoza (ekonomskoj ili poslovnoj) na kojoj ste ostvarili veći broj putovanja.
Izdata karta važi godinu dana od datuma izdavanja, s tim što povratno putovanje morate da započnete najkasnije poslednjeg dana isticanja roka važnosti karte.
Nakon izdavanja karte, možete da tražite promenu rezervacije bez plaćanja penala, ali ne i promenu rutinga. Promena rezervacija je dozvoljena u okviru važnosti karte.

Ukoliko ne iskoristite besplatnu kartu, dobijenu po osnovu programa "Let više", imate pravo na refundaciju iznosa naplaćenih, a neiskorišćenih aerodromskih i drugih taksi i naplata.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA