Jat zdravstveno osiguranje

Da li svi putnici koji lete preko kompanije Jat dobijaju besplatno zdravstveno osiguranje?

ODGOVOR

Putnici Jat Airways-a koji putuju u zemlje članice Evropske Unije, od 1. aprila 2010. besplatno su zdravstveno osigurani tokom boravka u EU.
Potpisivanjem ugovora između nacionalne aviokompanije i vodećeg domaćeg osiguravajućeg društva "DDOR Novi Sad" a.d.o, Jatovim putnicima je obezbeđena usluga koju ne pruža ni jedna druga aviokompanija u svetu.
Besplatno zdravstveno osiguranje dobijaju svi državljani Srbije koji kupe povratnu kartu Jat ervejza do destinacija u Evropskoj Uniji. Ovim osiguranjem pokriveni su troškovi pružanja medicinske pomoći i lečenja do 5 hiljada evra.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA