Norveske avio kompanije

Molim vas recite mi koje sve norveske avio kompanije postoje?

ODGOVOR

Avio kompanija Norvidžn er šatl je druga najveća kompanija u Skandinaviji sa sedištem u Fornebu u Norveškoj.
Tokom 2008. godine, aviokompanija je prevezela 9,1 miliona putnika do 150 destinacije u 82 zemalja, pokrivajući Evropu, Severnu Afriku i Bliski Istok.
Letove na svim destinacijama koje nudi ova avio komapanija i više o samoj kompaniji možete pogledati na našem web sajtu ili klikom na link Norvidžn er šatl

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA