Oštećen prtljag u avionu

Na aerodromu Nikola Tesla sam video da mi je prtljag oštećen dosta. Šta da radim?

ODGOVOR

Kada se uverite da je Vaš prtljag oštećen, obratite se službi Lost and Found (izgubljeno - nađeno) koja se nalazi na aerodromu. Tu će se napraviti Zapisnik o oštećenom prtljagu. Na osnovu tog zapisnika kontaktiraćete službu za reklamacije, sa zahtevom za naknadu štete. Oni će vam sigurno nadoknaditi štetu.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA