Oštećeni prtljag prilikom putovanja avionom

Molim vas kažite mi šta da radim ukoliko je moj prtljag oštećen stigao?

ODGOVOR

Kada se uverite da je Vaš prtljag oštećen, obratite se našoj službi Lost and Found (izgubljeno-nađeno) koja se nalazi na aerodromu. Tu će se napraviti Zapisnik o oštećenom prtljagu. Na osnovu tog zapisnika kontaktiraćete službu za reklamacije, sa zahtevom za naknadu štete.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA