Potvrda za dijabetičare koji lete avionom

Da li potvrda za dijabeticare treba da bude na srpskom ili na engleskom jeziku?

ODGOVOR

Potvrdu za dijabetičare obavezno morate imati sa sobom u avionu. Overena potvrda od strane vašeg lekara ili neke ovlašćene lekarske ordinacije mora biti na engleskom jeziku.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA