Prtljag u avionu

Letim preko Jata u subotu. Koja je dozvoljena težina za prtljag u avionu?

ODGOVOR

Dozvoljena težina za prtljag u avionu koji se predaje i prevozi besplatno je:
- 30 kg za prevoz u poslovnoj klasi,
- 20 kg za prevoz u ekonomskoj klasi,
- 10 kg za decu do 2 godine (infante).

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA