Radna viza za Kanadu

Izvinjavam se na uzemiravanju, zanima me još jedna stvar. Želela sam sa deckom da odem da radimo u Kanadu. Ja imam zavrsen fakultet, a on je ovde u radnom odnosu vec par godina. Pa me zanima koju vizu bi trebali da uzmemo iseljenicku ili radnu? I šta nam je od dokumentacije potrebno za nju?

ODGOVOR

Ukoliko želite da radite u Kanadi, za početak je potrebno da dobijete radnu vizu. Osobe koje žele da privremeno borave u Kanadi i rade, pre dolaska i početka rada dužni su da obezbede radnu dozvolu.

Postupak za dobijanje radne vize za Kanadu

S obzirom da je kanadska privreda vrlo dinamična, potrebe za radnom snagom se stalno povećavaju. Kod pojedinih zanimanja postoji stalni deficit radne snage. Zbog toga je država kroz svoje propise maksimalno pojednostavila proceduru dobijanja radne dozvole. Međutim, to ne znači da se radna viza može lako dobiti.

Postupak za dobijanje radne dozvole počinje inicijativom poslodavca iz Kanade koji obezbeđuje formalnu ponudu za posao, overenu od strane kanadskog Biroa rada. Na osnovu prijave koju je podneo poslodavac, Biro rada ispituje prvo osnovanost zahteva poslodavca i mogućnost zapošljavanja domaćih radnika (kanadskih državljana i stalnih stanovnika) za traženi posao. Ta provera, odn. istraživanje tržista radne snage u Kanadi, traje nekoliko nedelja. U slučaju, da poslodavac ispunjava uslove za zapošljavanje stranog radnika, dobiće potvrdu/confirmation/ od Biro rada u Kanadi. Sa tom potvrdom i sa ostalim ličnim dokumentima i dokumentima koji dokazuju radno iskustvo u struci i školsku spremu, strani radnik će konkurisati za radnu vizu pred imigracionim vlastima Kanade.

Suština ove procedure je da se na prvom mestu omogući zaposlenje licima koja su sa određenim statusom u Kanadi, kako bi se zaštitilo domaće tržište radne snage a tek naknadno da se prihvate strani radnici.

Kada se završi deo postupka u Kanadi, i kada se odobri ponuda za posao stranom radniku, postupak se nastavlja van Kanade, pred kanadskom ambasadom (imigracionim odeljenjem), odn. konzulatom, gde strani radnik podnosi prijavu za radnu dozvolu. Nakon podnošenja prijave sa pratećom dokumentacijom i dokazima o posedovanju stručnosti i radnog iskustva za posao kojim će se baviti u Kanadi, strani radnik će imati razgovor (Intervienj) sa imigracionim službenikom na kome bi se utvrdila istinitost i postojanost njegovog zahteva kao i namera da stvarno boravi u Kanadi, za vreme važnosti radne dozvole.

Nakon intervjua i obavljenog medicinskog pregleda, kod pojedinih slučajeva (ukoliko namerava da radi u zdravstvu ili u industriji hrane i ukoliko dolazi ili je posetio oblasti koje su označene od strane Kanade kao oblasti visokog zdravstvenog rizika) kao i nakon sigurnosne provere, stranom radniku će biti izdata radna dozvola sa odgovarajućim ograničenjima (zabrana pohađanja univerziteta, koledža i škola).

Izuzeci

Izuzetci od pravila da se radna dozvola dobija pre ulaska u Kanadu, su predviđeni za: diplomate, posetioce vojnih jedinica, crkvene velikodostojnike, umetnike koji dolaze u grupi , za određene koncerte ili druge promocije, članove posade prevoznih sredstava, strane novinare koji dolaze da prate određene događaje,poslovne ljude koji dolaze radi kupovine robe, inspekcijskog pregleda robe ili obuke, prodavce koji će boraviti do 90 dana bez prava da javno prodaju robu, osobe koje dolaze da obave medicinski tretman, zaštite živote i imovinu, učesnike sportrskih takmičenja, govornike na svečanostima, sudske svedoke, itd.

Napomena: Zbog svega napred navedenog treba skrenuti pažnju zainteresovanima za dobijanje radne dozvole za Kanadu, da budu obazrivi kod obećanja nekih agencija van Kanade koji im nude posao u Kanadi. Kredibilitet agencija i mogućnost dobijanja radne dozvole preko istih treba proveriti sa kanadskom ambasadom odn. konzulatom.

Kada dobijete vizu, avio karte možete kupiti online po najnižoj ceni na linku Letovi do Kanade ili kliknite na naziv grada u koji želite da putujete: Toronto, Vankuver, Otava, Montreal, Ontario, Kalgari

Instrukcije za kupovinu na našem sajtu pročitajte na linku Online kupovina

Avionske karte možete rezervisati i pozivom na brojeve 0800/085085 i 062/280029 svakog radnog dana od 09:00h do 20:00h (od ponedeljka do petka)

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA