Savet u vezi leta

Da li možete da mi date neki savet u vezi putovanja avionom?

ODGOVOR

1. nikada ne pakujte važne ili vredne stvari u registrovan prtljag (npr. lekovi, važni dokumenti, kreditne kartice, hartije od vrednosti, novac, nakit, ključevi, kamere, telefoni i slični elektronski uređaji),
2. zaključajte prtljag i pričvrstite nalepnicu sa imenom i prezimenom i adresom na unutrašnju i spoljašnju stranu prtljaga.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA