Slanje pozivnog pisma prijatelju u Tunis

Kako je najbolje poslati pozivno pismo prijatelju u Tunis? On će biti kod mene u periodu od 22 marta do 29 marta. Da li moram da pošaljem original ili se može skenirati i poslati E-mail poštom? Objasnite mi molim vas! On mi je rekao da moram da mu pošaljem pozivno pismo na engleskom i srpskom kako to da uradim?
Unapred hvala

ODGOVOR

Najbolja i najsigurnija varijanta je da mu pošaljete pozivno pismo poštom na adresu. Naravno, uvek možete to pismo da pošaljete skenirano i na mail, ali najbolje je da vaš prijatelj direktno proveri u ambasadi i kako mu oni kažu da treba tako i postupite.

Neka obavezno proveri da li vi sami u slobodnoj formi možete da napišete pismo i na engleskom jeziku ili mora da bude prevedeno i overeno od strane sudskog tumača tj. ovlašćenog prevodioca. Takođe, neka proveri da pozivno pismo koje je na srpskom jeziku treba da bude overeno u sudu ili ne.

Budite bez brige, sve ćemu reći u ambasadi šta treba pismo da sadrži i kako da izgleda.

Kada bude dobio vizu na linku Letovi iz Tunisa za Srbiju vaš prijatelj može po garantovano najnižim cenama da kupi avio kartu.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA