Studentska viza za Kanadu

Koji su dokumenti potrebni za dobijanje studentske vize za Kanadu?

ODGOVOR

Osobama koje žele privremeno da studiraju u Kanadi je potrebna studentska dozvola, a takođe moraju zadovoljiti i opšte kriterijume za ulazak u Kanadu za posetioce.

Opšte informacije za strance koji žele da studiraju u Kanadi navedene su u ovom tekstu. Ukoliko Vam je potrebno više informacija, konsultujte web stranice Kanadske službe imigracije

Napominjenimo da u sledećim slučajevima studentska dozvola nije potrebna:

 • bilo koji program studiranja koji traje 6 meseci i manje, a koji može biti završen u vremenskom periodu koji je određen prilikom ulaska u Kanadu;
 • kursevi koji nisu po prirodi akademski, profesionalni ili zanatski, a koji mogu biti završeni u vremenskom periodu koji je određen prilikom ulaska u Kanadu;
 • kursevi koji su uključeni u turistički paket kao dodatna aktivnost za turiste.

Popunjavanje formulara

Morate dati celovite i potpune odgovore na sva pitanja u formularima. Formulari moraju biti popunjeni na engleskom ili na francuskom jeziku, a sva prateća dokumenta moraju imati i kratak prevod na engleski ili francuski jezik (prevod nije potrebno overavati kod sudskog tumača).

Svaka osoba koja podnosi molbu za studentsku dozvolu mora da popuni sopstveni formular.

Popunjena molba za vizu za studentsku dozvolu mora biti podneta ambasadi Kanade najmanje tri meseca pre nameravanog datuma putovanja zbog vremena potrebnog za obavljanje lekarskog pregleda u slučaju da se odredi da je on neophodan.

Službenik odeljenja viza može obaviti i razgovor sa podnosiocem molbe. Napominjemo, međutim, da službenik odeljenja viza ima pravo da donese konačnu odluku u vezi molbe i bez obavljanja razgovora. Pod nekim okolnostima od podnosioca molbe može biti zahtevano da obavi lekarski pregled, pre izdavanja studentske dozvole. Osoblje ambasade će vas informisati da li se od Vas zahteva da obavite lekarski pregled.

Potrebna dokumentacija

Da bi Vaša molba bila razmotrena, potrebno je dostaviti određjena dokumenta. Dokumenta koja podnosite moraju biti originali a neophodno je da dostavite i prevod na engleski ili francuski jezik koji ne treba overavati kod sudskog tumača:

 • U potpunosti popunjen paket formulara koji sadrži:
 • Važeći pasoš ili putnu ispravu; informacije o starim jugoslovenskim pasošima
 • Dve fotografije pasoškog formatai;
 • Potvrdu o plaćenoj odgovarajucoj taksi
 • Potvrdu od obrazovne ustanove u Kanadi u kojoj je naznačeno ime obrazovne ustanove, potvrda o Vašem prihvatanju i registraciji kao studenta, tok učenja, konkretna obuka, trajanje programa i poslednji datum prijave
 • Dokaz o raspoloživim sredstvima za plaćanje Vaše obuke i troškova života za Vas i za prateće članove Vaše porodice tokom perioda studiranja u Kanadi
 • Dokaz da je zdravstveno osiguranje organizovano i plaćeno pre polaska u Kanadu
 • Original uverenje o nekažnjavanju iz policije za sve osobe preko 18 godina.

Službenik odeljenja viza moze zatražiti dodatna dokumenta u pojedinim slučajevima.

Podnošenje navedenih dokumenata ne obavezuje vladu Kanade na izdavanje vize. Taksa za obradu molbe za vizu je nepovratna čak i u slučaju odbijanja.

Kada dobijete vizu, avio karte možete kupiti online po najnižoj ceni na linku Letovi do Kanade ili kliknite na naziv grada u koji želite da putujete: Toronto, Vankuver, Otava, Montreal, Ontario, Kalgari

Instrukcije za kupovinu na našem sajtu pročitajte na linku Online kupovina

Ako plaćate kartu iz Srbije kliknite ovde
Ako plaćate kartu iz inostranstva kliknite ovde

Obezbeđujemo garantovano najniže cene avionskih karata za Kanadu i najbolji kvalitet usluge.

Pratite naše specijalne akcije i promocije avio karata na društvenim mrežama: Facebook AeroGaga Fun Page i Twitter AeroGaga

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA