Zamena karte za avion

Molim Vas da mi objasnite u kojim slučajevima se vrši zamena kupljene avionske karte?

ODGOVOR

Zamena karte se vrši u slučaju da se menja tarifa (prebacivanje na višu klasu na zahtev putnika ili u slučaju da promena datuma putovanja nije moguća na istoj tarifi). Vrši se na mestu gde je aviokarta kupljena ili u aviokompaniji čija je karta izdata. Doplaćuje se razlika u ceni do više tarife uz eventualno plaćanje penala koji su definisani u uslovima tarife.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA