Ambasade

Ambasada Pakistana

Ambasada Islamske republike Pakistan nalazi se u Bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića 62 u Beogradu. Kontakt telefon ambasade je 011/ 2661-676. Fax možete poslati na broj: 011 2661-676. Email na koji se možete obartiti ambasadi je ambpakistana@sbb.rs

Ambasada Alžira

Ambasada Alžira u Beogradu je organ nadležan za diplomatske aktivnosti vlade Alžira i Srbije. Adresa: Maglajska 26b, Beograd, telefon: 011 / 367-12-11, 011 / 367-12-13, faks : 011 / 266.82.00

Ambasada Hrvatske

Ambasada Republike Hrvatske nalazi se u ulici Kneza Miloša 62, Beograd, telefon 011-3679-150; 3679-151, fax: 011-3610-032; 3621-026

Ambasada Albanije

Ambasada Albanije nalazi se na adresi Kneza Miloša 56 u Beogradu, tel. 011-2646-864; 2645-595 Fax: 011-2642-941, E mail: alembassy_Belgrade@hotmail.com

Ambasada Danske

Ambasada Danske se nalazi na Dedinju, oko 5 km od centra Beograda. Adresa: Neznanog Junaka 9a, 11040 Beograd. Kontak telefon (011) 3679500, Fax (011) 3679502.

Ambasada Kine

Ambasada NR Repubilke Kine u Beogradu se nalazi u ulici Augusta Cesarca 2V Kontakt telefon: 011/2067917 fax: 011/3693163. Radno vreme ambasade utorak od 09:00h - 11:30h, sreda 09:00h - 11:30h, četvrtak 09:00 - 11:30h