Ambasade

Poljska Ambasada

Poljska Ambasada u Beogradu nalazi se u ulici Kneza Miloša broj 38. Kontakt telefon: 011/2065301 i 011/2065318. FAX Ambasade: 011/361-75-76
FAX Konzulat: 011/361-69-39

Ambasada Švajcarske

Ambasada Švajcarske u Beogradu se nalazi na Bulevaru Oslobođenja broj 4. Tel: 011/3065820, 011/3065825. Fax: 011/2657253. Informacije o vizama: 011/3065815

Austrijska ambasada

Austrijska ambasada u Beogradu nalazi se u ulici Kneza Sime Markovića 2, telefon: 011-333-65-00, Faks: 011-263-56-06, E-Mail: belgrad-ob@bmeia.gv.at

Ambasada Izraela

Ambasada Izraela u Boegradu se nalazi u ulici Kneza Aleksandra Karađorđevića broj 47 (Bulevar Mira). Kontakt telefon 011/3643500, fax: 011/3670304. Radno vreme konzularnog odeljenja svakog radnog dana od 10:00h do 13:00h.

Ambasada Indije

Ambasada Indije u Beogradu se nalazi u ulici Đorđa Radojlovića 7A, Dedinje, 11040 Beograd. Kontakt telefon 011/2666 520, 011/2667 990 Fax: 011/367 4209. Radno vreme ambasade je svakog radnog dana od 8.30h do 17.00h.

Ambasada Angole

Ambasada Angole je organ nadležan za diplomatske aktivnosti između vlada Angole i Srbije. Njen glavni zadatak je unapređenje dobrih odnosa između ljudi i vlada dve zemlje, prikupljanje, čuvanje i širenje informacija o Angoli i njenim institucijama, ekonomskom razvoju, biznisu, trgovini i mogućnosti za investiranje, turizamu, istoriji, ljudima i kulturi.

Ambasada Iraka

Ambasada Iraka je organ nadležan za diplomatske aktivnosti i unapređenje dobrih odnosa između ljudi i vlada Iraka i Srbije.

Ambasada Irana

Ambasada Islamske republike Iran nalazi se na adresi Proleterskih brigada 9 u Beogradu. Brojevi telefona na koje se možete obartiti su 011 3238-782, 011 3238-785, 011 3242-975

Ambasada Indonezije

Ambasada Republike Indonezije u Srbiji nalazi se u Bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića 18 u Beogradu. Kontakt telefon ambasade je 011/ 2662-122. Fax možete poslati na broj:011 2665-995

Ambasada Nigerije

Ambasada Savezne Republike Nigerije nalazi se u Geršićevoj ulici 14a u Beogradu. Kontakt telefon ambasade je 011 413-411; 413-329; 401-315; 419-814. Fax možete poslati na broj:011 401 305