Beograd Toronto cena karte

Da li postoji let na relaciji Beograd Toronto za 28.01.2011. godine i koja je cena karte ako postoji.

ODGOVOR

Na relaciji Beograd Toronto postoji let za ponedeljak 28.01.2011. godine.
Najjeftinija cena karte u jednom pravcu iznosi 43.407 dinara preko kompanije Alitalia.
Na ovom letu postoji međusletanje u Rimu i let traje 26 sati i 10 minuta.
Da pogledate kombinaciju letova za navedeni datum, kupite ili rezervišete kartu kliknite na Beograd BEG Toronto YTO.
Savete vezane za vaše putovanje u Ameriku pročitajte ovde.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA