Karte do Tampe

Najpovoljnija cena povratne karte od Beograda do Tampe, FL(2 medjusletanja) za polazak 17.01.2011. a povratak 05.03.2011.Hvala!

ODGOVOR

Cena povratne karte od Beograda do Tampe za polazak u ponedeljak 17.01.2011. godine a povratak u subotu 05.03.2011. godine iznosi 84.955 dinara preko kompanije United Airlines.
Na letu postoji međusletanje u Minhenu i Njujorku pa putovanje traje 17 sati i 9 minuta.
Da pogledate kombinaciju letova za navedeni datum, kupite ili rezervišete avio karte kliknite na Beograd BEG Tampa TPA
Uputstvo kako da Online kupite kartu pročitajte na linku Online kupovina.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA