Najjeftinije karte za Njujork

Koliko su najjeftinije povratne karte za Njujork iz Beograda?

ODGOVOR

Trenutno najjeftinije povratne karte za Njujork iznose 56.967 dinara.
Polazak je iz Beograda u petak 05.11.2010. godine a povratak za 3 meseca u subotu 05.02.2011. godine.
Da izaberete datum vašeg leta kupite ili rezervišete kartu kliknite na Beograd BEG New York NYC.
Uputstvo kako da online kupite kartu pročitajte na linku Kako da kupim.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA