Beograd Rimini udaljenost

Kolika je udaljenost na relaciji Beograd Rimini? Da li je bolje ići autobusom ili avionom?

ODGOVOR

S obzirom da je udaljenost na relaciji Beograd Rimini 1025 kilimetara, na ovo putovanje je bolje ići avionom.
Trajanje leta je 3 sata i 40 minuta a cena povratne karte je 29.367 dinara preko kompanije Alitalia.
Da pogledate ponudu ostalih avio kompanija, kupite ili rezervišete kartu Kliknite ovde.
Da pogledate pitanja i odgovore vezana za vaše putovanje u Italiju kliknite na link Beograd Italija.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA