Šta je e-ticket?

Šta je e-ticket?

ODGOVOR

E-ticket (elektronska karta) je izraz koji se koristi za kupovinu avionske karte putem interneta ili telefona. Ovaj oblik avio-karte je skoro u potpunosti potisnuo papirne karte u poslednjih 10 godina, a od juna 2008. je obavezan uslov za članstvo u IATA.

Jednom kada se napravi rezervacija i karta plati, elektronska karta postoji samo kao digitalni zapis u kompjuteru avio-prevoznika. Putnici mogu odštampati potvrdu rezervacije koja sadrži broj rezervacije ili broj elektronske karte, koji služi da se karta lakše pronađe u sistemu avio prevoznika prilikom check-in-a. U principu, za check-in sa elektronskom kartom dovoljan je samo neki dokument kojim bi se potvrdio identitet putnika, kao što je pasoš, lična karta ili platna kartica kojom je izvršeno plaćanje.

Budući da nema nikakvih papirnih karata, gotovo da nema mogućnosti da se karta izgubi.

Prilikom online rezervacije i plaćanja avio karte na našem sajtu na linku Avionske karte na mail će vam stići elektronska karta sa kojom možete da putujete.
Iz ponude izdvajamo letove po promo ceni koje možete pogledati na linku Jat letovi

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA