Refunadacija avionske karte

Da li se dobija pun iznos novca ukoliko je potrebno otkazivanje karte zbog bolesti?

ODGOVOR

U slučaju da putnik zbog bolesti mora da odustane od leta potrebno da je nam pošaljete kompletni medicinski izveštaj o bolesti a kompanije će nakon toga u roku od 4 do 6 nedelja poslati odgovor da li je zahtev prihvaćen ili ne, odnosno koliki je iznos refundacije avionske karte.

U svakom slučaju mora da postoji MKB nomenklatura, pečat i potpis lekara a izveštaj mora biti napisan na mašini tj. kompjuteru.
Takođe, za komisijski izveštaj su potrebni poptpisi i pečat 4 lekara.

Cene avionskih karata ka svim destinacijama proverite na linku Avio karte
Savete vezane za putovanje avionom pročitajte na linku Informacije za putnike

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA