Čekiranje na aerodromu za Qatar Airways letove

Kako funkcioniše čekiranje na aerodromu za Qatar Airways letove?

ODGOVOR

qatar-airways-check-in-pult

Šalteri za čekiranje na let se obično otvaraju tri sata pre poletanja, a zatvaraju jedan sat pre poletanja za ekonomsku klasu, odnosno 45 minuta pre poletanja za prvu i biznis klasu putnika. Svaki šalter je opremljen ekranom na kome su prikazani detalji leta na arapskom i engleskom jeziku.

Da bi vam čekiranje na let proteklo bez problema, preporučujemo vam da dođete na aerodrom tri sata pre poletanja ili da se čekirate online

Držite sve vreme kod sebe pasoše, karte za ukrcavanje (boarding passes) i putne vize. Biće potrebno da pokažete kartu za ukrcavanje (boarding pass) i pasoš na bezbednosnom kontrolnom punktu i na izlazu za ukrcavanje (boarding gate). Da biste osigurali brz prolaz za sebe i druge putnike, molimo vas da sve vreme imate spremne putne dokumente.

Molimo vas da obeležite svoj prtljag. Posebno preporučujemo da unutra i spolja obeležite prtljag oznakom na kojoj će pisati vaše ime, kućna adresa i grad u koji putujete. Proverite da li vaše torbe sadrže neki od zabranjenih artikala.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA