Da li dete sa punih 14 godina može da putuje avionom bez pratnje roditelja?

Da li dete sa punih 14 godina može da putuje bez pratnje odrasle osobe?

ODGOVOR

Dete sa punih 14 godina može da putuje bez roditelja ili staratelja, uz njihovu saglasnost, koja mora biti potpisana od strane oba roditelja i overena kod notara. 

Pročitajte više na linku DECA U AVIO SAOBRAĆAJU

REZERVACIJA AVIONSKE KARTE

Da rezervišete let za dete kliknite na link NAJPOVOLJNIJE AVIONSKE KARTE

Prilikom rezervacije odaberite kategoriju odrasla osoba, kod regularnih avio kompanija to važi za sve osobe 12+ godina, a kod Low Cost za sve osobe 14+ godina. 

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA