Čekiranje prtljaga u avionu do krajnje destinacije

Da li mogu da čekiram svoj prtljag do krajnje destinacije?

ODGOVOR

Prtljag možete da čekirate do krajnje destinacije, bez obzira na promene aviona i prevozioca na ruti, ukoliko je to dogovoreno između prevozilaca i ukoliko ne pravite stopover duži od 24 časa.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA