Dozvoljen prtljag u avionu

Koliki maksimum je dozvoljen za prtljag u avionu preko Jata?

ODGOVOR

Ako putujete preko kompanije Jat Airways za uneti prtljag u avionu po osobi je dozvoljen maksimum od:
- 30 kg za prevoz u poslovnoj klasi,
- 20 kg za prevoz u ekonomskoj klasi,
- 10 kg za decu do 2 godine (infante).
Ukoliko vaš prtljag prelazi navedenu težinu doplaćuje se određena suma novca.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA