Gubitak prtljaga na aerodromu

Ukoliko dođe do gubitka prtljaga, da li se plaća nadoknada štete?

ODGOVOR

Ako Vaš prtljag nije pronađen u roku od 30 dana, stičete pravo da podnesete "Službi reklamacija" zahtev za nadoknadu štete, dok mi nastavljamo potragu za prtljagom do isteka 100 dana. Nakon 100 dana prtljag se smatra izgubljenim. Preporučujemo Vam da čuvate putna dokumenta, kako biste bili u mogućnosti da na propisan način podnesete zahtev za nadoknadu štete, u slučaju da je Vaš prtljag izgubljen.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA