Količina ručnog prtljaga

Da li se količina ručnog prtljaga računa u predati prtljag?

ODGOVOR

Količina ručnog prtljaga koji putnik unosi u kabinu aviona ne ulazi u dozvoljenu težinu predatog prtljaga.
Iz mera bezbednosti i komoditeta u kabini, putniku je dozvoljeno da ima samo jedan ručni prtljag čije ukupne dimenzije ne prelaze 115 cm ni težinu veću od 10 kg.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA