Let putnika sa posebnim potrebama, putovanje avionom

Da li putnici sa posebnim potrebama imaju poseban tretman?

ODGOVOR

Putnicima sa posebnim potrebama će se smatrati one osobe koje se kao takve deklarišu kod vršenja rezervacije mesta, kupovine karte, bilo da to rade sami ili neko u njihovo ime, ili kada je to očigledno. U cilju bezbednog prevoza, neophodno je da budemo na vreme obavešteni kako bi bilo vremena da se preduzmu sve mere sa naše strane i putnik bude bezbedno prevezen.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA